Gudstjänst

Från en adventskonsert i Österledskyrkan. Foto Roine Wahlin
Från en adventskonsert i Österledskyrkan. Foto Roine Wahlin

Varmt välkommen att vara med på en gudstjänst eller en andakt i Österledskyrkan!

Ändringar våren 2020 p.g.a. corona/covid-19

Istället för ordinarie gudstjänster på söndagarna håller vi kyrkan öppen under gudstjänsttid för den som vill tända ett ljus och be en bön. Välkommen också till webbgudstjänsterna. Ibland blir det friluftsgudstjänst istället för webbgudstjänst. Du hittar hela programmet i vår kalender. Välkommen!

Gudstjänst

Vi ses till gudstjänst varje söndag klockan 11 i Österledskyrkan – med något enstaka undantag. Se vår kalender härintill för mer information om gudstjänsterna.

Du är välkommen som du är vem du än är.

Nattvard

Ibland har vi nattvardsgudstjänst. Alla, barn och vuxna, är välkomna att ta emot nattvard, det vill säga ta emot bröd och vin till minne av Jesus död och uppståndelse. Du behöver självklart inte vara medlem hos oss för att ta emot nattvard, du behöver inte heller vara döpt eller konfirmerad.

Inför nattvarden säger pastorn alltid dessa ord:

”Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. ”

Läs några tankar om nattvard och trons mysterium hos Equmeniakyrkan.

Nattvard under coronapandemin

Vi är noga med att hålla avstånd. Om du vill ta emot nattvard går du fram till den som delar ut. Brödet släpps i din utsträckta hand. Du får själv ta ett litet glas från en bricka, dricka ur och själv ställa tillbaka glaset.

Orden som sägs av den som delar ut brödet är: Jesus gav sitt liv för dig. Den som håller brickan med små glas säger: För att du ska få leva.

Vi har alltid alkoholfritt vin och glutenfritt bröd. Välkommen till nattvarden i Österledskyrkan.

Andakt

En del söndagar samlas vi till andakt vid ljusbäraren längst bak i Österledskyrkan. Då ber vi för oss själva och världen. Samlingarna börjar kl 18. Välkommen till en stilla stund av samtal och bön. Vilka söndagar det handlar om står i vår kalender.

Varmt välkommen!

Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Anders Jarl

Pastor och församlingsföreståndare

Vill du döpa ditt barn eller prata konfirmation, vigsel eller begravning? Behöver du någon att prata med? Jag är pastor och har tystnadsplikt. Varmt välkommen att höra av dig!

018-32 80 58

070-77 11 701

pastor@osterledskyrkan.se