INTEGRATION – NybyVision

Österledskyrkan arbetar för ömsesidig integration genom NybyVision. NybyVision är en diakonal och pedagogisk verksamhet och inom verksamheten ryms bland annat kurser i

  • svenska,
  • samhällsorientering,
  • hantverk,
  • engelska
  • och friskvård.

Social gemenskap och kulturmöten är centrala delar av NybyVisions verksamhet.

Med ömsesidig integration menar vi att vi möts med våra likheter och olikheter och lär av varandra. Det är inte en part som ska anpassa sig till ett nytt samhälle utan vi behöver alla vara öppna för förändring.

Diakonal kan enkelt beskrivas som kyrkans sociala arbete – uppdraget att vara Guds händer i världen.

  • Språkcafé onsdagar kl 12.30-14.00
  • Ateljé  Utför ändringsarbeten, syr upp enklare plagg m.m.
  • Jollen NybyVisions barnverksamhet i förälders närhet. Dagligen för barn 0-6 år.

Läs om verksamheten på NybyVision våren 2020.

Läs artikel i Uppsala Nya Tidning från februari 2018 om samarbetsavtalet med Uppsala kommun.

Stöd NybyVisionsVänner

Stödföreningen NybyVisions Vänner förvaltar en social kassa. Insamlade medel går i första hand till busskort till familjer i asylprocessen. Detta för att familjerna ska ha möjlighet att dagligen delta i barnverksamhet och undervisning på NybyVision.

Föreningen tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 783 – 5879. Stort tack för din gåva – den gör skillnad!

Gåvobrev finns att ladda ner på Nybyvision.se

I Österledskyrkans foajé står en vagn med begagnade böcker där alla intäkter går till sociala kassan.

Bli volontär eller vikarie

Är du intresserad av ett volontäruppdrag på NybyVision, eller vill du finnas på vår vikarielista? Kontakta verksamhetschef: Hanna Inghammar

 Vill du eller någon du känner börja som deltagare på NybyVision?

Vuxna: 

Hanna Inghammar

Verksamhetschef för integrationsarbetet Nyby vision

Vill du eller någon du känner vill börja som deltagare på Nyby vision? Är du intresserad av att bli volontär eller vikarie? Kontakta mig gärna! Besöksadress: Odensgatan 8, Uppsala, Postadress: Sturegatan 9 bv, 753 14 Uppsala NybyVisions reception är öppen måndag – torsdag 8.30-15.00, fredagar 8.30-12.00

018-560 731

hannah.inghammar@nybyvision.se

Föräldrar och barn (0-6 år): 

Kristina Wasserman

Verksamhetsledare med huvudansvar för barnverksamhet och diakonalt arbete

018-560 740

kristina.wasserman@nybyvision.se

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer! 

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Odensgatan 8, Uppsala, Postadress: Sturegatan 9 bv, 753 14 Uppsala
NybyVisions reception är öppen måndag – torsdag 8.30-15.00, fredagar 8.30-12.00

Webbplats www.nybyvision.se

Huvudmän för NybyVision är Österledskyrkan och Uppsala Missionsförsamling. Vi driver arbetet i samverkan med Studieförbundet Bilda och med bidrag från Uppsala kommun med flera.