INTEGRATION – NybyVision

Österledskyrkan arbetar för ömsesidig integration genom NybyVision.

Huvudmän för NybyVision är Österledskyrkan och Uppsala Missionsförsamling. NybyVision är en del av huvudmännens diakonala arbete. Diakonal kan enkelt beskrivas som kyrkans sociala arbete – uppdraget att vara Guds händer i världen.

Nybyvision vill vara en plats där människor får växa

En plats för ömsesidig integration genom meningsskapande sammanhang och personliga möten

NybyVision arbetar

 arbetslivsförberedande
 språkstärkande
 jagstärkande
 hälsofrämjande
 familjestödjande
 integrationsfrämjande

I 30 år har NybyVision arbetat för ömsesidig integration i Uppsala.

Vad menas med ömsesidig integration?

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Vi menar att integration alltid är en ömsesidig process i bemärkelsen att alla är delaktiga och medansvariga. Integration är inte endast en fråga om och för invandrare. I ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald bör människor komplettera varandra och ömsesidigt bidra med sin kompetens och livserfarenhet för att den potential som finns i mångfalden skall frigöras och komma till användning.

Vi vill förstå och intressera oss för varandras kulturer. Det är i mötena som vi når varandra.

En individ kan inte integreras på egen hand. Integration betyder att två parter går samman till något större och med begreppet ömsesidig integration blir detta tydligare. När vi når ömsesidig integration blir 1+1 mer än 2! Och allas våra liv blir rikare.

Läs mer om NybyVison på vår hemsida www.nybyvision.se

NybyVision har ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun, med fokus på kompetenshöjande insatser för utrikesfödda personer för att främja egenmakt, integration och inträde på arbetsmarknaden.

Verksamheten bedrivs i samverkan med Studieförbundet Bilda och med medel från Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län med flera.

Stöd NybyVisionsVänner

Stödföreningen NybyVisions Vänner förvaltar en social kassa. Insamlade medel går i första hand till busskort till familjer i asylprocessen. Detta för att familjerna ska ha möjlighet att dagligen delta i barnverksamhet och undervisning på NybyVision.

Föreningen tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 783 – 5879. Stort tack för din gåva – den gör skillnad!

Gåvobrev finns att ladda ner på Nybyvision.se

I Österledskyrkans foajé står en vagn med begagnade böcker där alla intäkter går till sociala kassan.

Bli volontär eller vikarie

Är du intresserad av ett volontäruppdrag på NybyVision, eller vill du finnas på vår vikarielista? Kontakta verksamhetschef: Hanna Inghammar

 Vill du eller någon du känner börja som deltagare på NybyVision?

Vuxna: 

Hanna Inghammar

Verksamhetschef integrationsarbetet Nyby vision

Vill du eller någon du känner vill börja som deltagare på Nyby vision? Är du intresserad av att bli volontär eller vikarie? Kontakta mig gärna! Besöksadress: Odensgatan 8, Uppsala, Postadress: Sturegatan 9 bv, 753 14 Uppsala NybyVisions reception är öppen måndag – torsdag 8.30-15.00, fredagar 8.30-12.00

018-560 731

hannah.inghammar@nybyvision.se

Föräldrar och barn (0-6 år): 

Kristina Wasserman

Biträdande verksamhetschef NybyVision

018-560 740

kristina.wasserman@nybyvision.se

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer! 

Kontaktuppgifter

  • Besöksadress: Odensgatan 8, Uppsala
  • Postadress: Sturegatan 9, 753 14 Uppsala
  • Besökstider: NybyVisions reception är öppen måndag – torsdag 8.30-15.00, fredagar 8.30-12.00
  • Webbplats: www.nybyvision.se

Huvudmän för NybyVision är Österledskyrkan och Uppsala Missionsförsamling. Vi driver arbetet i samverkan med Studieförbundet Bilda och med bidrag från Uppsala kommun med flera.