Fritids

Välkommen till Österledskyrkans fritidshem!

Vi är ett fristående fritidshem och erbjuder barnomsorg för barn från årskurs 1 till 5. Vi håller till i kyrkans nedre lokaler på Regins väg 1 i Gamla Uppsala i två avdelningar.

Vår verksamhet grundar sig på de nationella mål och styrdokument som finns för fritidshemmet.

Här finns goda möjligheter till varierade aktiviteter både inomhus, med t.ex. rörelserum, ateljé, läsrum, byggrum, och utomhus med grönytor, gungor, basketkorg och grillplatser. Dagarna blandas med fri lek och styrda aktiviteter. Vi eftersträvar att så mycket som möjligt arbeta efter barnens intressen och egna idéer till teman. Verksamheten är ickekonfessionell.


Våra riktlinjer

Våra mål är att varje barn i Österledskyrkans fritidshem ska:

 • Känna sig tryggt i verksamheten,
 • Känna sig sett och bekräftat av vuxna i verksamheten,
 • Växa som människa och utveckla sin självkänsla,
 • Bli respekterat och lyssnat till,
 • Lära sig demokratiska värderingar genom att kunna påverka delar av verksamheten,
 • Ges förutsättningar att förstå och leva i ett mångkulturellt samhälle.

Följande delar genomsyrar vår verksamhet:

 • Rörelse och hälsa
 • Kreativitet och skapande
 • Social utveckling
 • Inflytande och självständighet

Öppettider

 • Morgonomsorg:
  06.30-08.10 Vi följer barnen till Gamla Uppsala skola i god tid till skolstarten. Vi serverar inte frukost men det går bra att äta sin egen medhavda.
 • Eftermiddag:
  13.10-17.30 Vi hämtar alla barn som går i årskurs 1 & 2 vid Gamla Uppsala skola. De äldre barnen tar sig själva till fritids.
 • Lovdagar:
  Heldagsomsorg

Platsansökan

Du ansöker om plats via Uppsala kommuns webbsida

Kontaktuppgifter

Välkommen att slå en signal eller maila oss om du vill veta mer!

Adress: Regins väg 1, 754 40 Uppsala

E-post: fritids@osterledskyrkan.se

Telefon: 076 – 038 71 80 eller 076 – 033 63 80


Lena Ingelstam

Lena Ingelstam, verksamhetsledare för fritids