Pensionärsgemenskap

Välkommen till våra promenader och program!

Under terminerna träffas vi på tisdagar kl 10 vid Österledskyrkan för en gemensam promenad.

Varannan onsdag kl 13:30 har Riksförbundet pensionärsgemenskap en programpunkt antingen i Österledskyrkan, eller på Nyby seniorboende. Du behöver inte vara medlem. Alla är varmt välkomna!

Du hittar alla programpunkter på webbplatsens startsida eller i Österledskyrkans kalender.

Vill du veta mer om verksamhet för daglediga i Österledskyrkan och Riksförbundet pensionärsgemenskap? Hör gärna av dig!

Birgitta L Johansson mejl: dickbirgitta@msn.com

Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG, är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. RPG är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Läs mer på RPG:s webbplats. 

Bokcirkel

Intresserad av att vara med i en bokcirkel dagtid? Vi träffas i hemmen eller i kyrkan.
Välkommen att kontakta Kristina Sundberg telefon 32 52 90 eller Kerstin Tammergård 23 55 87

Hantverk i praktik och teori

Vi ses för att gemensamt arbeta med reparationer av kyrkan och dess fastigheter. Vi delar med oss av våra kompetenser och lär oss nytt. Varannan måndag kl 9-12 under terminerna.

Välkommen att kontakta Folke Moberg telefon 018-35 54 19.

Arkivgruppen

Arkivgruppen fördjupar sig i kyrkans historia och lär sig välja ut och arkivera material om kyrkan.

Välkommen att kontakta Ingalill Sandberg telefon 018-21 98 03