Välkommen till församlingen

Konfirmation i Österledskyrkan. Foto: Roine Wahlin

Välkommen till Österledskyrkan i Gamla Uppsala!

Vi är en församling mitt i Gamla Uppsala. Du är varmt välkommen till oss vem du än är! Här kan du läsa mer om församlingen och vilken verksamhet som finns här.

Kontakt

Anders Jarl

Pastor och församlingsföreståndare

Vill du döpa ditt barn eller prata konfirmation, vigsel eller begravning? Behöver du någon att prata med? Jag är pastor och har tystnadsplikt. Varmt välkommen att höra av dig!

018-32 80 58

070-77 11 701

pastor@osterledskyrkan.se


Österledskyrkan är en församling i Equmeniakyrkan, läs mer om församlingens historia längre ned på sidan.

Varje söndag kl. 11 firar vi gudstjänst, gudstjänsterna är tänkta att vara en stund av andakt och möte med Gud men också möten med varandra, i glädje och sorg, precis som livet är. Läs mer om gudstjänst och nattvard i Österledskyrkan.

En del söndagar har vi samtidigt söndagsskola i två grupper, Söndagsfrön för barn 4-10 år och Supernovor från 11 år och uppåt. Söndagsskolan är vilande just nu.

Från bakluckeloppis i Österledskyrkan. Foto: Lillis Danielsson
Från bakluckeloppis i Österledskyrkan. Foto: Lillis Danielsson

Hör gärna av dig om du vill döpa ditt barn eller själv bli döpt, välsigna ett barn, anmäla en konfirmand, om ni vill gifta er i Österledskyrkan eller om ni vill få hjälp med en begravningsgudstjänst.

I Österledskyrkan pågår det mycket hela veckan. Vi har fritidsverksamhet med över 50 barn, en musikskolascouter, träffar för pensionärer och andra daglediga och så vidare. NybyVision heter vårt integrationsarbete. Kom också till våra konserter, vår bakluckeloppis, våra höst- och julmarknader och mycket mer!

Du behöver självklart inte vara medlem i församlingen för att vara med på gudstjänster eller någon annan aktivitet. Men om du vill är du varmt välkommen att bli medlem i Österledskyrkan. Församlingen har 185 medlemmar (mars 2023) och omkring 1 000 personer har kontakt med församlingen på olika sätt. Hör av dig så berättar vi mer.

Läs gärna vår:
Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2022
Klimat- och miljöpolicy för Österledskyrkans verksamhet 2021

Vi behöver ofta ledare och volontärer till olika delar av vår verksamhet. Intresserad av att bli scoutledare till exempel? Hör gärna av dig!

Hoppas vi ses i kyrkan! Anders Jarl, pastor i Österledskyrkan

PS. Välkommen att hyra våra lokaler! Österledskyrkans gård är rökfri och inomhus är det inte tillåtet med husdjur. Tack för din förståelse!

Swishnummer:

Till församlingens verksamhet i stort: 123 590 06 91
Till barn- och ungdomsverksamheten: 123 680 82 99
Till scouterna: 123 036 62 60

Postadress:

Österledskyrkan
Regins väg 1
754 40 Uppsala

Församlingens historia

Det började med att en präst i Gamla Uppsala församling bildade en missionsförening 1867. Tanken var att arbeta med mission både i Sverige och internationellt. Medlemmarna i föreningen ville fira egna nattvardsgudstjänster och efter några år blev föreningen en egen församling. Alla medlemmar  hade lika rösträtt och talan och redan 1874 valdes en kvinna in i styrelsen.

Församlingen arbetade med musik och studier och över huvud taget verksamhet för både ungdomar och äldre. Än idag har vi stor verksamhet för barn och unga, för äldre och för nya i Sverige. Vi arbetar i nära samarbete med Uppsala kommun.

Idag är Österledskyrkan en del av Equmeniakyrkan. Frågor och svar om tro och Equmeniakyrkan.

Här kan du läsa mer om kristen tro och symbolerna och föremålen i Österledskyrkan.