Kristen tro och symbolerna i kyrkan

Kyrkporten

Här berättar en av församlingsmedlemmarna, Gert Thulin, om vad föremål och symboler i Österledskyrkan betyder. Bilder och illustrationer är gjorda av Georg Andersson, Bengt Tammergård och Kristina Eriksson (1997)

Kyrkporten

Kyrkporten bjuder oss att stiga in i den kristna församlingens hem. Kyrkan är till för oss människor.

Precis som i den vanliga familjens hem återspeglar kyrkorummet vad som är typiskt för dem som vistas där.

Kristi församling på jorden har till uppgift att gestalta Guds Rike. Och Guds kärlek bjuder var och en som önskar att stiga in i Kyrkan och där bli delaktig av den kärlekens gemenskap, som ska vara utmärkande för Guds Rike på jorden.

Jesus kallar oss

För varje människa är det viktigt att bli sedd och uppmärksammad. Vi behöver också uppleva att vi har meningsfulla uppgifter i livet. Uppgifterna kan växla genom åren. Men Gud vill ge oss meningsfulla uppgifter.

Jesus kallar oss, fondmålningen
Jesus kallar oss, fondmålningen

Det visade Gud mycket konkret när han tog gestalt i Jesus Kristus och genom att Jesus kallade vanliga människor till Lärjungar att följa honom och sprida det glada budskapet, evangeliet om att Gud ser oss och älskar oss alla.

Lärjungarna höll just på och fiskade det vill säga de höll på med helt vanliga uppgifter, nämligen att skaffa mat för dagen. Han kallar oss idag att följa honom; att älska Gud och våra medmänniskor.

Konstnären Georg Andersson har fångat situationen i målningen längst fram i kyrkan när den Uppståndne Kristus välkomnar oss efter avslutat livsverk hem till paradiset där kärlekens röda blommor växer. Bakom Kristus står livets träd i form av en kvinnokropp och bär upp jorden, som är Guds skapelse.

Dopkällan

Viktiga och avgörande steg i livet förstärks genom att uttryckas och synliggöras i handling. Genom dopet bekräftar vi och bejakar Guds kallelse till lärjungaskap.

Dopkällan

Detta innebär att vi ingår i Kristi församling, en gemenskap där Kristus är centrum och där vi delar Guds nådegåvor med människor som alla har lika värde.

Dopskålen framme i kyrkan är gjord av flera hundra år gammalt ekträ från Bälinge mosse.

Måltidsgemenskap

Måltidsgemenskap är en viktig del av mänsklig gemenskap. Jesus Kristus bjöd sina lärjungar på bröd och vin, viktiga ingredienser i dåtidens festmåltid.

Måltidsgemenskap, altaret förberett för nattvard

Han visade redan då att Gud skulle låt honom dö som ett yttersta bevis på Guds kärlek till oss människor.

Därför kunde Jesus säga om bröd och vin: ”….detta är min kropp som ska offras för er ….; denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av det, gör det till ett minne av mig.

(Hämtat ur Bibelns bok Apostlagärningarna kapitel 11 verserna 24 och 25)

Fönstret i fonden

Med fondfönstret vill konstnären Herman Talvik antyda en korsfäst Kristus. Han koncentrerar blåa färger i det mittersta fältet som ett kors och låter Kristi blod utgjutas som röda färgfält. Den röda färgen är också ett konungsligt tecken; ett tecken för den väntade Messias.

Fönstret i fonden
Fönstret i fonden

Mörkare jordbundna färger nederst övergår i ljusare mildare himmelska färger överst. Jesus på korset skapar så förbindelsen mellan människorna på jorden och Gud i himlen.

För romarna var korsfästelsen straffet för otrohet mot en gudomlig kejsare. För Jesus blev det ett trohetsbevis mot Gud själv.

Gud lät sin Son Jesus kristus dö på korset. Därmed ville han visa att han lyfter vår skuldbörda och otillräcklighet, som så ofta tynger oss. Och att bli av med en börda, som man bär på känns befriande, man blir glad och tacksam och det gör det lättare att gå vidare.

Uppståndelsens tecken

Uppståndelsens tecken

Kyrkan har genom de två tusen åren på olika sätt uttryckt Guds seger över de nedbrytande krafterna. Triumfens kors, ett kors utan kristusbild men med en segergloria visar på att Gud genom Jesu uppståndelse har övervunnit döden och den nedbrytande kraften.

Den östliga kyrkan hälsar också varandra på påsknatten med: Kristus lever. Kärleken är starkare än ondskan trots allt. Gud älskar alltjämt, men Jesus sa också: ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd.” (Ur Bibelns bok Evangelium enligt Johannas kapitel 12, vers 24).  På vilket sätt kan vi idag bära rik frukt?

Treenighet

När Jesus sänder ut sina lärjungar att sprida det glada budskapet, evangeliet, gav han dem den helige Ande. Anden skulle inspirera, leda och ge kraft. Detta har också lett till att hans KYRKA idag sprider kärlekens budskap över hela jorden.

Den trearmade ljusstaken, ritad av arkitekt Josef Nylén, symboliserar Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tre ljusarmarna utgår från en korsmitt. Korset står på en välvd fot, jorden.

Österledskyrkan är till för människors möte med den treenige Guden och för att där ska skapas gemenskap människor emellan.