Konfirmera dig

Välkommen att konfirmera dig

Konfa i Österledskyrkan

Att gå i konfa handlar om att samtala om kristen tro och viktiga livsfrågor, få nya kompisar och fundera över vad det är att vara tonåring. Vi utgår från era frågor och vad ni tycker skulle vara intressant att ta upp.

Upplägget

Vi träffas varannan torsdag kl 18-20 (jämna veckor) med start den 9 september. Förutom dessa träffar ingår också hajk, läger, gudstjänster och studiebesök. Konfasamlingarna är uppdelade i två delar med en fikapaus i mitten.

Undervisning, material, bibel etc. är gratis. Det som kostar är lägret på vårterminen och hajken, en övernattning i slutet av höstterminen.

Konfirmandledarna är Anders Jarl, Michael Ericson och en ny ungdomsledare. Själva konfirmationen blir preliminärt den 28-29 maj 2022.

Informationsträff för ungdomar och föräldrar blir det torsdagen den 2 september kl. 18.30 i Österledskyrkan. Anmäl er till infoträffen senast den 31 augusti till:
Anders Jarl, pastor i Österledskyrkan och ansvarig för konfirmandverksamheten.

Anders Jarl

Pastor och församlingsföreståndare

Vill du döpa ditt barn eller prata konfirmation, vigsel eller begravning? Behöver du någon att prata med? Jag är pastor och har tystnadsplikt. Varmt välkommen att höra av dig!

018-32 80 58

070-77 11 701

pastor@osterledskyrkan.se