Konfirmera dig

Konfa i Österledskyrkan

Att gå i konfa (konfirmera sig) handlar om att samtala om kristen tro och viktiga livsfrågor, få nya kompisar och fundera över vad det är att vara tonåring. Vi utgår från era frågor och vad ni tycker skulle vara intressant att ta upp.

Hösten 2023 började en ny konfirmandgrupp som ses en kväll varannan vecka under hela läsåret.

Upplägget: Vi träffas tisdagar udda veckor kl. 17.00-18.30. Alla konfasamlingar börjar med fika. Sedan diskuterar vi olika frågor. Kom med du också!

Förutom dessa träffar ingår också hajk, läger, gudstjänster och studiebesök. Undervisning, material, bibel etc. är gratis. Det som kostar lite är lägret under några dagar på vårterminen vid Kristi himmelsfärdshelgen.

Men en kostnad ska förstås inte vara något som hindrar dig från att konfirmeras. Ring och prata med pastor Anders Jarl. Se kontaktuppgifter här nedanför.

Hajken och lägret gör vi tillsammans med konfirmander från andra församlingar. Konfirmandledarna är pastor Anders Jarl, Tuva Lindén, och ibland Felix Jeppsson, ungdmsledare i kyrkan. Själva konfirmationen blir preliminärt den 25-26 maj 2024.


Pastor och församlingsföreståndare

018-32 80 58

070-77 11 701

anders.jarl@osterledskyrkan.se

Välkommen att höra av dig!

Konfirmanderna 2022-2023 avslutade sitt läsår med att segla ombord på båten Shalom! Se bilder!