Patruller

Patrullprogram för VT 2023

Spårare: Ödhumla och Särimner

Upptäckare: Gere & Freke och Sleipner

Äventyrare: Hugin och Munin

Utmanare: Yggdrasil

Här hittar du respektive scoutpatrulls program för terminen. I Equmenia Gamla Uppsalas scoutkår är de yngsta scouterna 8 år. Går man på lågstadiet (8 – 9år) tillhör man avdelningen spårare. Upptäckare är 10 – 12 år och äventyrare 13-15. Utmanare blir man på gymnasiet; över 15 år. Åldersgränserna är inte satta i sten, och ofta kan patruller i samma avdelning samarbeta eller dela program.

Scouterna ses på tisdagar vid Österledskyrkan. Spårare håller på 18.30 – 19.30. Upptäckare, äventyrare och utmanare 18.30 – 20.00.

Scoutledare & scoutföräldrar

Är du intresserad av att bli scoutledare eller bidra till kåren på annat sätt? Som scoutledare hjälps man åt och jobbar på frivillig basis. Kanske du som förälder till en scout vill vara med och stötta kårens arbete? Läs mer om att vara scoutledare och scoutförälder här.