Så fungerar musikskolan

Villkor, garanti m.m.

Vid vilken ålder kan jag börja spela?

Du är välkommen att börja spela ett av de instrument som vi undervisar i höstterminen det år du fyller 7 år.
Intresseanmälan kan du göra från första januari samma år.
Anmälan gör du här.

Det här får du som elev i Österledskyrkans Musikskola

Som elev i Österledskyrkans Musikskola är du garanterad 30 lektioner per läsår. Det innebär cirka 15 undervisningstillfällen per termin à 20 minuter.

När två elever har gemensam undervisning förlänger vi lektionen till 30 minuter. När tre eller fler elever har gemensam undervisning förlänger vi lektionen till 45 minuter.

Våra orkestrar ger spelglädje

När du spelar ett blåsinstrument eller slagverk ingår det att du också spelar i en orkester som är anpassad efter din nivå. Våra elever brukar börja spela i en orkester efter en eller två terminer.  Österledskyrkans musikskola har orkestrar därför att de ger så mycket spelglädje och gör att du utvecklas i ditt spelande. Orkestrarna övar varje vecka.

Vi tycker orkestrarna är så viktiga så att om du får en plats i en orkester och inte kan eller vill delta riskerar du att förlora din plats ifall andra elever står i kö för att få spela ditt instrument.

Det går fint att enbart spela i orkester och inte ta enskilda lektioner. Läs mer om Österledskyrkans orkestrar.

Avgifter

Du som är upp till och med 20 år betalar 950 kr per termin. (Ny lägre avgift från 2019)
Du som är över 20 år betalar 2000 kr per termin.
Du som bara är med i en orkester betalar 300 kr per termin.

Avgiften betalas via faktura som skickas ut en bit in på respektive termin av Bilda.

Familjerabatt

Familjen får rabatt med 200 kronor på terminsavgiften från och med elev nummer två inom en och samma familj.
Familjerabatten gäller även för vuxna, det vill säga om en förälder och ett barn båda är med i musikskolan minskas den enas avgift med 200 kr.

Familjerabatten gäller även för elever som spelar mer än ett instrument. En elev som spelar två instrument i musikskolan får alltså rabatt för avgiften på det andra instrumentet.

Familjerabatten gäller inte för den som bara är med i en orkester.


Studiematerial

Du betalar själv noter och annat material som behövs.


Instrument

Här kan du se vilka instrument du kan få undervisning i. Du ordnar själv så att du har ett instrument att spela på hemma, antingen genom att hyra det eller köpa det. Tala alltid med din musiklärare innan du hyr eller köper ett instrument.

Musikskoleråd

Musikskolerådet stöder musikskolan i arbetet med utveckling och ekonomi. I rådet finns representanter från föräldrar, orkestrar, musiklärare samt Österledskyrkans styrelse.

Frånvaro

Meddela alltid din lärare i så god tid som möjligt om du inte kan komma på din lektion. Om du upprepade gånger inte kommer till din lektion eller orkesterövning utan att ha meddelat varför, riskerar du att förlora din plats i musikskolan.

Om du vill sluta

Om du vill sluta ska du anmäla det till musikskolans expedition via mejl (musikskolan@osterledskyrkan.se). Är du under 18 år ansvarar din förälder eller målsman för att säga upp din plats. Om du inte sagt upp din plats måste du betala din terminsavgift även om du inte kommer till lektionerna.
Om du säger upp din plats i musikskolan när en termin har börjat men senast den andra lektionen betalar du halv terminsavgift. Om du säger upp din plats senare än så måste du betala hela avgiften.

Österledskyrkan i Gamla Uppsala driver musikskolan i samarbete med studieförbundet Bilda och Uppsala kommun.

Anmäl dig till musikskolan

Här anmäler du dig till musikskolan.

Välkommen till oss!