Om Equmenia – Barn och ungdom

Lisa och Sofia från Österledskyrkan deltog på Equmenias riksstämma november 2018.

Equmenia Gamla Uppsala är en del av Equmenia, som är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete, men dessa två är separata som organisationer. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör genomsyras av detta. Som ansvarigt för Österledskyrkans barn- och ungdomsverksamhet samlas Gamla Uppsala Scoutkår, Tonår, m.fl under vår verksamhet.

Läs mer om vad Equmenia står för.

I Equmenia Gamla Uppsala är du välkommen till:


Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) är Equmenia Gamla Uppsalas styrelse. Du som sitter i UR är med och tar beslut rörande våra verksamheter, budget och aktiviteter. Vissa beslut kräver samråd med andra verksamheter i kyrkan, exempelvis församlingsstyrelsen eller verksamhetsrådet. UR består av sju ledamöter. Vi ses vanligtvis för möte en gång i månaden, men alla som är medlemmar i Equmenia Gamla Uppsala är välkomna på årsmötet som brukar hållas till våren. Vi jobbar efter föreningens stadgar och antagna mål, och strävar alltid efter att förbättra kommunikationen mellan verksamheter i kyrkan. Det innebär att vi försöker jobba så mycket som möjligt som en enhet, och fördela ansvar emellan oss. Därför hänvisar vi kontakt, handlingar och dylikt gällande Equmenia/UR till vår epostadress nedan.

Swishnummer: 
Barn- och ungdomsverksamheten Equmenia: 123 680 82 99
Scoutverksamheten: 123 036 62 60

Kontakt: ur@osterledskyrkan.se