Om scouter i Österledskyrkan

Scoutkåren i Österledskyrkan i Gamla Uppsala är en del av barn- och ungdomsorganisationen Equmenia som har 10 000 scouter. Vi är medlemmar av Scouterna i Sverige och är en del av den världsomspännande scoutrörelsen. 2021 fyller vår scoutkår 80 år. 

Scouting är fantastiskt!

Vi är många som upplevt det fantastiska med scouting. En lugn kväll runt en eld eller fullt röj på ett stort internationellt läger. Och allt däremellan. Vi är många som får förmånen att vara scoutledare och se scouter övervinna utmaningar och tillsammans med dem uppleva äventyr. I vår kår jobbar vi i små grupper, patruller, och upplever livet och naturen tillsammans. 

Scouting på kristen grund

Vår scoutkår är en del av församlingens arbete och vi driver därför scouting på kristen grund. Hos oss får livets stora frågor och det vardagliga livet plats. Vi brukar ha andakter på patrullmöterna och på hajker och avsluta patrullmöten med Scoutens bön. 

Några gånger är vi med på scoutgudstjänster tillsammans med församlingen. Pastorn i församlingen brukar vara med på hajker och besöker gärna patrullerna någon gång. Vi håller till i Österledskyrkan och använder hela huset och också kyrkorummet för våra aktiviteter. Hos oss är alla välkomna och scouterna får tro det de vill. Det är självklart frivilligt. Som scouter lär vi att respektera varandra.

Våra patruller

I vår kår är vi ca 50 scouter och 15 ledare.     

  • 8-9 år: Spårare. Patrullerna Ödhumla och Särimner.
  • Tisdagar kl.18.30-19.30.
  • 10-12 år: Upptäckare. Patrullerna Gere & Freke och Sleipner.
    Tisdagar Kl.18.30-20.00.
  • 13-15 år: Äventyrare. Patrullerna Hugin och Munin. Tisdagar 18.30-20.00. 
  • 15-18 år: Utmanare. Patrull Yggdrasil. Tisdagar 18.30-20.00.

Terminsschema för respektive patrull vt2022:

Välkommen att kontakta:

Lena Moberg

Kårchef

(Telefon kvällstid)

018-255925

Mer om vad vi gör på scouterna, utrustning och kostnad.

Det är enkelt att vara scoutförälder! Om du vill är du varmt välkommen som ledare. Mer om att vara scoutförälder och ledare.

Trygga Möten

I Scouterna och i vår scoutkår jobbar vi aktivt mot alla former för övergrepp. Vi vill att all vår verksamhet för barn och unga ska vara trygg och helt fri från övergrepp i alla former.  Alla våra ledare går därför ledarutbildningen Trygga Möten. Genom den utbildas scoutledarna i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa. Det är obligatoriskt för alla scoutledare i hela Sverige att genomgå utbildningen vart tredje år.  

Swish

Scouternas swishnummer är 123 036 62 60

Läs mera:

www.scouterna.se

www.equmenia.se/equmeniascout