Scoutförälder och scoutledare

Vad krävs som förälder till en scout?

Vi vet att många föräldrar har en hektisk vardag. Därför vill vi underlätta för föräldrar att skicka sina barn till scouterna. Vi har inte arbetsdagar, loppis eller andra krav om att föräldrar ska vara med. För vår del baserar det sig på frivillighet om föräldrar vill hjälpa till.

Dock har vi saker vi gärna vill ha hjälp med:

  • Vi vill gärna ha hjälp till att skjutsa i samband med enstaka patrullmöten, hajker eller läger.
  • En del gånger frågar vi om föräldrar kan vara med på patrullmöten om vi behöver extra vuxenhjälp.
  • Under några sommarläger kan det vara att vi frågar om några föräldrar kan vara en dag eller två.

Att vara scoutledare i vår kår

Scoutledarna i Gamla Uppsala är både unga och äldre. Många har själva varit scouter i kåren innan de blev ledare. En del har inte varit scout som barn men började när ens barn började scouterna. Några är medlemmar i församlingen, några är det inte. Det som driver oss är att vi tycker scouting är kul. Många av oss har med sig positiva scoutupplevelser från uppväxten som vi vill ge vidare.

Vi behöver alltid bli flera scoutledare. En del ledare flyttar. En del kan inte vara med längre på grund av arbetssituation eller barn. Några har varit med i många år och vill ha en paus.

Vi söker dig som vill vara scoutledare.

  • Som tycker att scouting låter bra!
  • Som tycker det är roligt att vara tillsammans med barn.
  • Som tycker det är roligt att ingå i ett ledargäng.
  • Som tycker att det är ok att vi driver scouting på kristen grund. (Men du behöver inte själv tro eller vara kristen).
  • Som kan vara med en gång i veckan, eller en gång i månaden eller stödja oss på annat sätt.

Som ledare hos oss är du inte ensam, du ingår i ett ledargäng. Du får inte en massa jobb du ska göra själv. Vi vill göra det tillsammans och göra det för att det är kul, inte för att det är ett måste. Och du får bidra med det just du är bra på.

Mer information och kontaktuppgifter