Skänk din aktieutdelning

Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde!

Bakgrund

Sedan 2006 är möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Österledskyrkan i Gamla Uppsala är en sådan organisation. Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare kan alltså skänka en kontant utdelning av ditt bolags vinst- helt skattefritt.

Dessa villkor gäller för att du inte ska behöva betala kapitalskatt:

  • Det är kontant utdelning från ett bolag. Det gäller såväl börsnoterade bolag som fåmansbolag
  • Aktierna är registrerade på dig som privatperson
  • Du anger att du vill skänka din aktieutdelning innan bolagsstämman äger rum

Hur gör jag? 

  1. Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du göra Österledskyrkan i Gamla Uppsala till mottagare, rättighetshavare, till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman.
  2. Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Du kan även mejla blanketten till din kontaktperson. Ladda ned blankett för att anmäla gåvomottagare för värdepapper (pdf)
  3. Om du är kund hos Avanza eller Nordnet kan du direkt hos nätmäklaren välja att ge din utdelning som en gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare.
  4. Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kontakta din bank så betalar de ut utdelningen till oss. Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision. Tala med din revisor.
  5. Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagets hemsida för att se när bolagsstämman äger rum, om du inte redan fått inbjudan som aktieägare.
  6. För ett Vp-konto/depå kan endast en rättighetshavare/gåvomottagare registreras för utdelning/ränta/annan avkastning. Detta innebär att om den registrerade rättighetshavaren/gåvomottagaren (i detta fall Österledskyrkan) inte skall få all utdelning/ränta/annan avkastning, måste ytterligare ett Vp-konto öppnas för kontohavaren och innehavet fördelas mellan dessa två konton.

Insättningsuppgifter

Ange organisationsnummer: 817600-1363 och använd Bankgiro: 681-7316.

Hjälp på traven!

Pastor, kassör, och styrelsen hjälper dig gärna med ovanstående, hör bara av dig till någon av oss.

Läs också om olika sätt att stödja Österledskyrkan och om att skänka ett värdepapper.

Varmt tack för allt stöd!

2015-06-13
Styrelsen genom