Kom med och promenera på tisdagsförmiddagar. Till hösten börjar vi igen!

Vi träffas tisdagar kl. 10:00 vid Österledskyrkan för en gemensam promenad och därefter kaffe och tankenötter. Välkommen!

Under terminerna promenerar vi varje tisdag kl. 10:00 med start vid Österledskyrkan. Välkommen att vara med du också!

Arrangör är Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG. Du behöver inte vara medlem i församlingen eller i Riksförbundet pensionärsgemenskap för att vara med på tisdagspromenaderna. Välkommen!

Sista gången för terminen är 4 juni, därefter ett sommaruppehåll.

Vill du veta mer om verksamhet för daglediga i Österledskyrkan och Riksförbundet pensionärsgemenskap? Hör gärna av dig!

Birgitta L Johansson mejl: dickbirgitta@msn.com

Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG, är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. RPG är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Läs mer på RPG:s webbplats. 

Vinterväg i sol med björkar vid vägkanterna.
Foto Jill Wellington, Pixabay