Klimat- och miljöarbete

En gemensam utmaning

Vi måste alla ta vårt ansvar så att kommande generationer kan leva. Cykloner, översvämningar och torka kan göra det svårare för oss människor att överleva på jorden. De som drabbas först och hårdast av klimatförändringarna är de ekonomiskt fattigare länderna som bidragit minst till växthuseffekten.

Österledskyrkan vill vara med

I den teologiska grunden för Equmeniakyrkan, som vi tillhör, står det att vi ska:

  • bidra till utjämning av världens resurser
  • verka för fred och försoning
  • ta ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Sveriges kristna råd uppmanar kyrkor och samfund i Sverige att låta gudstjänster och verksamhet präglas av ett engagemang för en livsbejakande miljö och ekologisk hållbarhet.

Vi i Österledskyrkan…

  • väljer varor och tjänster som tar mesta möjliga hänsyn till klimatet och till människors arbetsmiljö.
  • handlar miljö- och rättvisemärkt så ofta som möjligt.
  • arbetar för återvinning och en miljömedveten livsstil.
  • motverkar överkonsumtion och undviker utsläpp som skadar skapelsen.
  • strävar efter effektivare energianvändning.
  • inbjuder till gudstjänster som handlar om klimat- och mijöfrågorna.

”Vi behöver förändra vårt sätt att se på jorden och dess resurser och förstå detta som en andlig utmaning. Vi är beroende av en Jord som finns för livets skull och inte som en resurs att förbruka.”
– Equmeniakyrkan i en gemensam debattartikel med Diakonia, Svenska alliansmissionen, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd.

Intresserad av att vara med i samtal om klimatet? Här kan du läsa mer! 

Hör gärna av dig till Österledskyrkan med tankar och synpunkter om klimat- och miljöfrågor!

Anders Jarl

Pastor och församlingsföreståndare

Vill du döpa ditt barn eller prata konfirmation, vigsel eller begravning? Behöver du någon att prata med? Jag är pastor och har tystnadsplikt. Varmt välkommen att höra av dig!

018-32 80 58

070-77 11 701

pastor@osterledskyrkan.se

Mer om Anders Jarl

PS. Beställ gärna häftet Värna den jord som Gud älskar, som handlar om kristen teologi för global rättvisa, från Sveriges kristna råd. www.skr.org