Barn

Foto: Maria Carles

Välkommen till söndagsskolan! Till gruppen Söndagsfrön du som är 4-9 år och till Supernovor om du är 10 år och äldre!

Just nu har vi uppehåll på grund av coronapandemin. Men så här brukar det gå till i vanliga fall:

Under några söndagar per termin träffas Söndagsfrön och Supernovor. Vi är med i inledningen av gudstjänsten, som börjar klockan 11, och fortsätter sedan vår samling en trappa ner.

Varje termin arbetar vi utifrån ett tema, med

  • bibelberättelser,
  • skapande och
  • sång och musik.

Slutresultatet kan vara en musikal, ett julspel eller en temagudstjänst som vi avslutar terminen med.

Vi inleder våra samlingar gemensamt med båda grupperna, ibland delar vi upp oss och jobbar med olika saker för att sedan samlas igen innan vi går upp till kyrkkaffet och saften.

Istället för att gå ned och ha en egen samling samtidigt som gudstjänsten är det ibland en gudstjänst med och för barn och unga.

Hoppas vi ses! Du är mycket välkommen!

Maria Åkerdahl
Anna Kristoffersson

Har du frågor är du välkommen att mejla pastor@osterledskyrkan.se

PS. Vi är en del av Equmenia, barn- och ungdomsorganisation Läs också om Tonår i Österledskyrkan.