”Stå ut med de andra”, torsdag 2 maj kl. 19

Välkommen till en kväll om kärlek och enhet trots stora skillnader. Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd ger konkreta tips om enhet och gemenskap.

Går det att hålla samman gemenskaper och relationer trots stora skillnader? Teologen Sofia Camnerin ger konkreta redskap och fördjupad förståelse för hur enhet och gemenskap är möjligt, utan att upplösa skillnader.
Obs! Programmet hålls i Valsätrakyrkan, Bernadottevägen 48. UL-buss nummer 3 eller 7.
Fri entré, servering från 18.30
Torsdag 2 maj kl. 19.00