Bibelsamtal torsdag 29 februari

Välkommen nya och gamla deltagare till förmiddagar med bibeldiskussioner.

Bibeldiskussioner varannan torsdag under vårterminen. Vi samlas kl. 10:00 på förmiddagen i Österledskyrkan. Läser några verser i bibeln, ur Hebréerbrevet, och diskuterar det vi har läst. Samlingen avslutas ca kl. 11:30. Varmt välkommen!

Kommande datum: 29 februari, 14 mars och 4 april.