Alla hjärtans dag och askonsdagen har kärlek gemensamt

Fastan är en god möjlighet till bön och eftertanke och för att göra något aktivt för att hjälpa någon annan.

Fastan – en möjlighet

Ibland blir det så att två speciella dagar sammanfaller. Förra året var till exempel fjärde advent och julafton samma dag och i år infaller askonsdagen som inleder fastan på alla hjärtans dag den 14 februari. Kärlek är den gemensamma nämnaren för dessa dagar. Kampen och prövningarna som Jesus fick utstå under fastan gjorde han av kärlek till oss människor och ordet passion betyder både kärlek och lidande.

Att fasta betyder att man avstår från något för att få mer tid för Gud och för sina medmänniskor. Fastan som pågår under 40 dagar är en god möjlighet till bön och eftertanke och för att göra något aktivt för att hjälpa någon annan. Detta är anledningen till att det finns särskilda fasteinsamlingar.

En annan bra sak att göra under fastan är att läsa böcker som syftar till andlig fördjupning. Varje år ges det ut någon ny fastebok. Jag har bestämt mig för att läsa två fasteböcker.

  • Den ena är Peter Halldorfs ”Spåren till det fördolda – betraktelser för fastan” med en text för varje dag och den läser jag om för tredje gången.
  • Den andra boken är en ny bekantskap för mig och det är Robert Erikssons ”Leva eller överleva – om konsten att släppa taget”.

Equmeniakyrkan och Österledskyrkan fortsätter också att uppmuntra till klimatfasta. Läs mer om klimatfasta på www.klimatfasta.nu

Inled gärna fastan med att åka till Gredelbykyrkan i Knivsta på Askonsdagen kl. 18.30. Där blir det en nattvardsandakt och ett samtal om fastans betydelse.

God fasta önskar Anders Jarl, pastor