Equmenias årsmöte 8:e mars

Equmenia Gamla Uppsala kallar till årsmöte den 8:e mars kl. 19:00. Alla medlemmar är välkomna att närvara! Vi äter pizza ihop i samband med mötet.

Varje år har vår förening – Equmenia Gamla Uppsala – årsmöte. På årsmötet presenterar Ungdomsrådet (styrelsen) bl.a ett förslag på budget, som deltagarna sedan kan komma med ändringsförslag till, och till sist godkänner. Man går även igenom de olika verksamheternas berättelser från det gångna året och ser över föreningens och verksamheternas riktning och mål. På årets möte ska även nya ledamöter väljas in till UR.

Du kan läsa mer om vår förening här.

Årsmöten brukar innebära en trevlig stund för alla medlemmar, och är en gyllene chans att få insyn i hur föreningen fungerar. Vi kommer även i vanlig ordning äta pizza tillsammans i kyrkan.