Gudstjänst andra advent kl. 11

Välkommen till gudstjänst söndag 10 december kl. 11. Tema: Det gestaltade ordet.
Anders Jarl, Ingrid Levén. Lovsång. Felix Jeppsson välkomnas som ny ungdomsledare.

andra advent