Tryggve Palmquist tackades av på sommarkonserten

Som verksamhetsledare för Österledskyrkans musikskola har Tryggve bland mycket annat lett orkestrar på alla nivåer. Nu går han i pension.

Foto: Roine Wallin

Under söndagens sommarkonsert riktade musikskolan ett stort och varmt tack till Tryggve Palmquist. Som anställd verksamhetsledare för Österledskyrkans musikskola har han medverkat på otaliga konserter och lett orkestrar på spelningar i kyrkan. Och att Tryggve ofta medverkar på gudstjänsterna är nog de flesta överens om. Men efter elva år har det nu blivit dags att gå i pension.

Foto: Roine Wallin
Tryggve på Trummor. Foto: Roine Wallin

Tryggve har förstås även blivit avtackad av församlingen. Då fick han motta blommor av församlingens ordförande Maria Carles, och ett varmt tack från pastor Anders Jarl med hela församlingen. Under sin tid som verksamhetsledare har Tryggve bidragit med erfarenhet och professionalism, och gett åtskilliga barn möjlighet att uppleva orkestervärlden och väcka intresse för fortsatta musikstudier. Tack Tryggve!

Avtackning av Tryggve Palmquist. Foto: Roine Wallin