Bred uppslutning på Equmenias Årsmöte 2023

Equmenias årsmöte 2023 bjöd på både pizza och trevlig stämning.

Text: Frans Ingelstam

Foto: Kjell Carles

Ordförande Axel Danielsson och sekreterare Stina Moby. Foto: Kjell Carles

Under mötet behandlades det gångna årets budget och verksamhetsberättelser, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En ny budget antogs för 2023. Då Equmenia Gamla Uppsala har en stark ekonomi, och i flera år fått in mer pengar än beräknat, lades i år en ”minusbudget”. Det innebär mer pengar till verksamheterna (scout, tonår, m.fl) att göra roliga lärorika saker för. Även höjt bidrag till ledarkurser, pengar för ledarvård och ett bidrag på 20 000kr till kyrkans nya nätverk.

I de nya verksamhetsplanerna som antogs framgår att man bl.a ska arbeta för att nå fler åldersgrupper. Dessutom ska man stärka samarbetet mellan församlingen, dess styrelse och Equmenia. UR och styrelsen fortsätter sitt täta samarbete med sökandet av en ny ungdomsledare.

Ungdomsrådet fick ett tillskott, då Axel Folin gör comeback i form av adjungerande styrelseledamot. På mötet närvarade flera från församlingen. Kassör Jan Kristoffersson, Maria Åkerdahl, Anna Kristoffersson, Kjell Carles, samt pastor Anders Jarl och församlingsstyrelsens ordförande Maria Carles. Vid mötets slut mottogs en hälsning och gåva från församlingen i form av en stor skål karameller. Mycket uppskattat!

Godis från församlingsstyrelsen. Foto: Kjell Carles

Efter mötet bjöd man det på pizza från Gamlis-grillen. Det verkade sitta fint hos alla efter ett lyckat möte.

Det var första gången jag var med på ett årsmöte. Intressant och lärorikt att se hur allt går till, och glad stämning. Jag tycker det är viktigt att utnyttja sin demokratiska röst.

Klas Ingelstam, tonåring i Österledskyrkan.

Full rulle i köket när pizzorna förbereds. Foto: Kjell Carles
Förberedelserna för pizza i full gång. Foto: Kjell Carles