Fritids avtackade Stina

Den 29 april avtackade fritids Stina Ericsson som nu går i pension. Varmt tack Stina för all glädje och engagemang i Österledskyrkans fritids under många år!