Brev från NybyVision om flyktingarna från Ukraina

NybyVision har börjat ta emot familjer från Ukraina i sin asylverksamhet. Läs brevet, ge en gåva och kanske vill du bli volontär?

Kära vänner!
Vi har börjat ta emot familjer från Ukraina i NybyVisions asylverksamhet.
Det här är personer som många gånger kommer till Sverige efter ett väldigt hastigt uppbrott från sitt hemland och man kommer med en stor sorg och rädsla. På grund av belastningen hos Migrationsverket så har många varken kunnat registrera sig för att omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller söka asyl. Det betyder att man ännu inte fått rätt till bostad och dagersättning via Migrationsverket.
Klart är att samtliga som kommer från Ukraina, efter den 24 februari, kommer att omfattas av det
som kallas LMA, dvs lagen om mottagande av asylsökande och Migrationsverket är den myndighet som är ansvarig för mottagandet. Det betyder att man kommer att få ett så kallat LMA-kort men inte ett
personnummer. Dessa personer kommer heller inte att kunna läsa SFI. Hur många individer som kommer att komma till Uppsala finns det inga besked om men inom kort väntas det fattas beslut om ifall man kommer att öppna ett nytt flyktingboende i kommunen.
I skrivande stund samlar NybyVision inte in kläder. Vi tänker att andra gör det bättre än vi och våra förråd är dessutom väldigt begränsade. Det NybyVision genom åren däremot har gjort, och även i
denna flyktingkris kommer att fokusera på, är att erbjuda plats för språkträning, samhällsorientering, familjestödjande insatser och juridisk rådgivning mm. Vi ser därför över möjligheten att vid behov
skapa flera undervisningsgrupper och i det arbetet kommer vi även att behöva fler volontärer.
Vi ser också att NybyVisions vänners sociala kassa skulle må mer än väl av att fyllas på.
NybyVisions vänner är en stödförening som startades 2011 med uppdrag att ge stöd åt behövande personer i NybyVisions verksamhet. Många gånger handlar det om behov av pengar till busskort, mat, hygienartiklar, blöjor, bindor, underkläder, medicin mm och barnfamiljer är alltid prioriterade
för bidrag.
Med det här brevet vill vi berätta om hur NybyVision just nu möter den flyktingkris som vi förstår att vi bara är i början av. Vi vill också vädja om er hjälp i den svåra situation som ofattbart många människor nu befinner sig i.
Vill du veta mer om hur vi arbetar och/eller anmäla dig som volontär – hör av dig till Kristina
Wasserman 018-560 740 alt kristina.wasserman@nybyvision.se

Vill du bidra till NybyVisions vänners sociala kassa?
Swisha till: 123 540 21 77
Med önskan om Guds rika välsignelse!

Fredagen den 11 mars 2022

Mer om NybyVision