Fritids 30 år

Vi kan med glädje nu fira att vårt fritids 2021 firat 30 år! En hälsning från den första personalen, några bilder på de första fritidsbarnen och det kollegium som samlades under höstterminen 1991 i Österledskyrkan, delades vi kyrkkaffet den 12 december.
I gudstjänsten lyste barn från fritids idag upp med ett luciatåg och tacksamhet uttrycktes från församlingen över allt engagemang och utveckling som personalen som arbetar på fritids idag står för!