Fritids samlade in över 10 000 kronor till Världens Barn

Barnen på Österledskyrkans fritids har jobbat ihop över 10 000 kronor till Världens Barn. Se bilder från besöket av Stephan från Sveriges television och Världens Barn.

Knappt två intensiva veckor med skapande, 20-tjänster och garageloppis resulterade i att fritids i fredags kunde lämna över hela 10 500 kronor till Stephan och insamlingen för Världens Barn. Stephan gjorde ett stopp hos oss på sin egna ”vätternrunda” där hans mål var att ta sig från Upplands Väsby till Gävle och tillbaka på cykel, med 31.5 mil tillryggalagda. Vi vill tacka alla som på olika sätt bidrog till att få in denna fantastiska summa som kommer att gå till barn vid Diakonias center i flyktingläger i Libanon.

Se bilderna från besöket!

Fotografer: Roine Wallin och Lena Ingelstam

Stephan Wilson från SVT tillsammans med Österledskyrkans fritids.