Nytt vedförråd på plats

Scoutkåren har precis färdigställt ett vedförråd bredvid eldstaden bakom blåa huset. Dock ska det målas också innan det är helt färdigt men det går bra att använda redan nu. Det är äventyrarscouterna som byggt förrådet under handledning av Jonatan Ulfsparre. Equmenia gamla Uppsala har stått för materialet. Detta kommer vara till nytta för flera av österledkyrkans verksamheter med plats för en hel del ved och lättillgänglighet precis bredvid eldstaden. Just nu så är det rätt tomt i förrådet så har ni ved över och vill skänka så går det jättebra! Skicka då gärna ett mail till ungdomsledare@osterledskyrkan.se