Församlingssången

I coronatider är församlingen liten. En grupp på sex personer sjöng in församlingssångerna till alla tv-gudstjänster.

En av de sex sångarna var Maggan Langlott som bidragit med de här bilderna och bildtexterna.

Lördag eftermiddag och söndag förmiddag var vi i kyrkan och spelade in. Sångarna från vänster: Maggan, David, Elvira, Krister, Lena och Karl.

Ackompanjemanget varierade mellan piano, orgel, flöjt och brassband. Det var gott om kablar, lampor, kameror och mikrofoner i hela kyrksalen.

Studio- och kameramännen gör 13-14 sådana här gudstjänstinspelningshelger per år. Det märktes att de var professionella.

De fyra gudstjänster som spelades in i Österledskyrkan 26-28 mars sänds i Sveriges television kl 10 den 2, 9, 16 och 23 maj.