En resa från död till liv

Påsken är den viktigaste kristna högtiden och Jesu uppståndelse är grunden för kristen tro. Läs Anders Jarls påsktankar.

Påsken är den viktigaste kristna högtiden och Jesu uppståndelse är grunden för kristen tro.

Varje söndag inbjuds vi till gudstjänst för att fira uppståndelsen men just på påskdagen gör vi det särskilt mycket.

Påskdramat kan liknas vid en resa som går från död till liv och från mörker till ljus. Den här påsken får vi resa tillsammans med evangelisten Markus från starten på Palmsöndagen till målet på Påskdagen. På vägen gör vi två stopp, det första vid den sista måltiden på Skärtorsdagen och det andra vid Jesu kors på Långfredagen.

Några verser från Påskdagens evangelium:

De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. (Markusevangeliet 16:5-6)

I Österledskyrkan inbjuder vi till digitalt påskfirande enligt följande program:

Dymmelonsdagen 31 mars 9.00 Morgonbön.

Långfredagen 2 april 11.00 Webbandakt.

Påskdagen 4 april 11.00 Webbgudstjänst.

Glad Påsk önskar Österledskyrkan genom Anders Jarl, pastor.

Påskdagsbetraktelse på Equmeniakyrkans webbplats.