Församlingsmöte söndag 9 maj kl 11

Dagordning till församlingsmötet den 9 maj kl 11.

Dagordning till församlingsmötet:

  1. Dagordningen
  2. Justerare
  3. Ekonomi
  4. Ombyggnadsplaner
  5. Ombud till kyrkokonferensen
  6. Rapport från styrelsen
  7. Personal
  8. Jubelfest
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutning

Klicka här för att ansluta till församlingsmötet.

Varmt välkomna,

För styrelsen

/ Maria