Älska världen och be för världen under fastan

Mellan jul och påsk finns fastan. Fasta kan vara ett sätt att odla sin inre motståndskraft. Här finns texter och böner att inspireras av.

År 2021 kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. Så många har fått avstå så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi kan få hjälp av fastetidens texter och teman.

Att älska och be för världen kan innebära tårar, vrede, hopplöshet och vanmakt. Uthållig bön kan också leda till tro, gemenskap över gränser och mod som blir till handling och förvandling. Var med och älska och be för världen under fastan 2021!

Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod för. Då är klimatet högt på bönelistan, det är också vår internationella mission.

Länkarna här nedanför leder till Equmeniakyrkans sidor om fastan med nyproducerat material:

 • Prövningens stund (21-27 februari)
 • Den kämpande tron (28 februari – 6 mars)
  ”När vi kämpar med våra liv och med vår tro, tror jag att denna förväntan kan vara något att ta fasta på. ” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Kampen mot ondskan (7-13 mars)
  ”Fastan är en tid som jag behöver. För inom mig finns motstridiga tankar, avsikter och känslor som tävlar om uppmärksamheten och ibland vet jag inte vilken riktning jag ska ta i livet. ” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Livets bröd, Midfastosöndagen (14-20 mars)
  Vidare i Johannesevangeliet 6:51 säger Jesus ”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen ska leva.” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Bebådelsen (21-27 mars)
 • Vägen till korset, Palmsöndagen – påskafton (28 mars-3 april)
 • Kristus är uppstånden, Påskdagen 4 april