Älska världen och be för världen under fastan

Mellan jul och påsk finns fastan. Fasta kan vara ett sätt att odla sin inre motståndskraft. Här finns texter och böner att inspireras av.

År 2021 kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. Så många har fått avstå så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi kan få hjälp av fastetidens texter och teman.

Att älska och be för världen kan innebära tårar, vrede, hopplöshet och vanmakt. Uthållig bön kan också leda till tro, gemenskap över gränser och mod som blir till handling och förvandling. Var med och älska och be för världen under fastan 2021!

Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod för. Då är klimatet högt på bönelistan, det är också vår internationella mission.

Länkarna här nedanför leder till Equmeniakyrkans sidor om fastan med nyproducerat material:

 • Prövningens stund (21-27 februari)
 • Den kämpande tron (28 februari – 6 mars)
  ”När vi kämpar med våra liv och med vår tro, tror jag att denna förväntan kan vara något att ta fasta på. ” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Kampen mot ondskan (7-13 mars)
  ”Fastan är en tid som jag behöver. För inom mig finns motstridiga tankar, avsikter och känslor som tävlar om uppmärksamheten och ibland vet jag inte vilken riktning jag ska ta i livet. ” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Livets bröd, Midfastosöndagen (14-20 mars)
  Vidare i Johannesevangeliet 6:51 säger Jesus ”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen ska leva.” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Bebådelsen (21-27 mars)
  ”I bebådelsen uppenbarar sig ängeln Gabriel för Maria och berättar att hon skall föda Guds son. Vi firar jul nio månader senare. Vid bebådelsen börjar det nya förbundet.” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Vägen till korset, Palmsöndagen – påskafton (28 mars-3 april)
  ”En liten man från en obetydlig avkrok i landet, tillsammans med en hop människor från samhällsstegens nedersta pinnar. Är det här Guds segertåg? Var är stridshingsten? Var är fanorna? Var är de dragna svärden?” Läs hela betraktelsen via länken.
 • Kristus är uppstånden, Påskdagen 4 april
  ”Glädjens budskap om att döden är besegrad, Livet är starkare än döden, ja, kärleken lever!” Läs hela betraktelsen via länken.