Se sjukhuskyrkans andakter

Se sjukhuspastor Sven Wingren och Sjukhuskyrkans andakter. Om väntan, sorg, bön m.m.

Filmer på sjukhuskyrkans youtubekanal på temat bön, sorg osv.

Här nedan kommer den andra andaktsfilmen från Uppsala Frikyrkokommitté och sjukhuspastor Sven Wingren. Filmen knyter an till adventstiden men kan också användas helt fristående. (7:40 min):

Klicka på bilden nedan och se andakten Livet gavs dig inför domssöndagen (4:37 min):

En hälsning från Sven Wingren, sjukhuspastor:

Kära församling! Varma hälsningar i oroliga tider! 

Varm tack för bön, omtanke och stöd för Sjukhuskyrkan! Närvaron på Akademiska Sjukhuset är också församlingens närvaro!

Vi har ombetts att spela in andakter som församlingarna kan lägga ut på sina hemsidor, facebooksidor eller Youtubekanaler.

Sjukhuskyrkans själ och väsen är att värna det svaga, trasiga och ofullständiga mitt i en samtid präglad både av oro i coronapandemins spår men också av prestation och idealbilder av framgångsrika människor.

Filmer från Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset.

Jag vill också hänvisa till de filmer Sjukhuskyrkan lagt upp på facebooksidan Sjukhuskyrkan på Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Varma hälsningar

Sven Wingren
Sjukhuspastor