Brev från NybyVision

Läs om vårt integrationsarbete!

NybyVision är ett  integrationsarbete som drivs med Österledskyrkan och Uppsala missionsförsamling som huvudmän. i driver arbetet i samverkan med Studieförbundet Bilda och med bidrag från Uppsala kommun med flera.  Nybyvisions webbplats.

Brev skrivet 2020-06-26 från verksamhetsledare Hanna Inghammar:

Kära vänner

Så går då denna overkliga vårtermin mot sitt slut.

Trots att NybyVision har varit ytterst glest befolkat har det sjudit av kreativitet och aktivitet. Vi har fortsatt hållit telefonkontakt med alla våra deltagare. Och i två månaders tid har vi haft undervisningsgrupper på Facebook; svenska i 3 nivåer, SO och hälsa samt en grupp för Jollens familjestödsverksamhet.

Det är sannerligen en utmaning att lägga om verksamhet till en digital plattform. Det har vi, liksom så många andra, fått erfara den senaste tiden. Vi vet att vi bara når en del av våra deltagare den här vägen, men det har varit uppskattat med olika former av kontakt när vårt vanliga sätt att mötas måste stå på paus.

Familjestödsverksamheten har under maj och juni samlats till lekträffar utomhus två gånger i veckan. Tisdagar har vi utforskat nya lekytor i Gottsundaområdet och torsdagar har vi mötts hos djuren på 4H-gården i Gränby.

För barn i skolåldern genomfördes ett konstkollo i samarbete med Uppsala konstklubb på Walmstedtska gården förra veckan. Medan barnen skapade fantastiska alster endast några hundra meter bort, kunde föräldrarna få svenskundervisning på plats på NybyVision. En mycket uppskattad vecka för alla inblandade. Och ett bra tillfälle för oss att, i väldigt begränsad skala, testa hur våra anpassningar för att hindra smittspridning fungerar. Lokalerna möbleras om och plexiglas monteras på lämpliga ställen för att skapa trygga mötesplatser.

Terminen avslutades med en digital hälsoutmaning och en livesänd digital sommarfest.

Inte så likt våra vanliga sommarfester… men ändå så viktigt och fint att få tacka varandra för den termin som gått!

I skrivande stund hoppas vi på att försiktigt kunna öppna upp för en del undervisning på plats i höst. Men naturligtvis kan många planer behöva omvärderas efter sommaruppehållet.

Vi ser också fram emot att starta en ny kurs på NybyVision, där vi tar emot en annan målgrupp från UJC (kommunens Utbildnings- och jobbcenter). Vi tjuvstartar med en pilotgrupp under hösten för att testa insatsen inför kommande överenskommelse med arbetsmarknadsnämnden.

Med denna nulägesbild av NybyVisions verksamhet går vi mot sommaruppehåll och semester.

Vi önskar er, våra vänner, allt gott! Och längtar efter att kunna mötas på riktigt igen. Att få se varann och lära av varann – så som det är meningen att vi människor ska få leva.

Må solen skina på dig i sommar!

NybyVision genom Hanna Inghammar

Du som har möjlighet är varmt välkommen att ge en gåva till NybyVisions stödförening ”NybyVisions vänner”.

Föreningen ansvarar för en social kassa och i vanliga fall hanterar den framförallt ansökningar om pengar till resor till och från NybyVision.

Föreningen har valt att ha ett uttalat barnperspektiv och har genom åren bidragit med åtskilliga busskort till flyktingfamiljer som kommit för att delta i vår familjestödsverksamhet Jollen.

Att ha en plats att komma till varje dag betyder väldigt mycket om man lever i ovisshet och väntan. Vi vet också att många lever med väldigt knappa ekonomiska resurser och har svårt att få pengarna att räcka till.

När nu undervisning och barnverksamhet på NybyVision har tagit paus är det fortsatt många som hör av sig. I dagsläget är det inte busskort som behövs men många frågar om möjlighet att få ekonomiskt stöd till framförallt mat och blöjor.

Vill du bidra? Gåvor tas tacksamt emot på NybyVisions vänners Swishkonto 123 540 21 77 eller på NybyVisions Vänners bankgiro: 783-5879. Gåvobrev finns att ladda ner på www.nybyvision.se